BforBeauty > Služby > Novinky > Vlastná Plazma

Vlastná Plazma

  • Krém 45€
  • Meafiller 1 skúmavka 3 ml výplne z vlastnej plazmy 159€
Revolučná metóda a nové techniky využitia Vašej vlastnej plazmy / vlastný krém , výplňové materiály BIO / Ruka v ruke s Plazmaterapiou /ktorá je už viacerým známa/ prichádza výroba Vlastného krému na mieru a využitie plazmy na získanie výplňového materiálu priamo v našom salóne.

Jedná sa o revolučnú metódu, pri ktorej sa využíva prirodzený regeneračný účinok Vašej vlastnej plazmy.

Vďaka špeciálnemu vlastnému krému dochádza k zmenám na bunkovej úrovni, dochádza k reštartovaniu vlastných buniek, bunky začnú fungovať ako vo veku 25 rokov …účinok takéhoto omladenia je omnoho trvalejší …

Výhodou krému obohateného autonómnou plazmou – krém obsahuje viac prírodných proteínov, rastových faktorov, ktoré majú lepšie reparačné schopnosti.

Plazma bohatá na krvné doštičky sa extrahuje a pridáva do základného hydratačného krému. Obsahuje vysokú koncentráciu rastových faktorov, ktoré podporujú omladenie kože, ale fungujú tiež ako urýchľovač prirodzeného procesu hojenia. Tým viac pracujú Vaše rastové faktory pre Vašu pleť. Celkový efekt omladenia je veľmi prirodzený.

MEAFILLER PRGF je výplňový materiál získaný z Vašej krvi. Získava sa v prostredí, kde sú dodržané aseptické normy. Pacientovi je vykonaný odber 3 – 4 ml krvi do špeciálnych skúmaviek. Odstreďovaním v centrifúge sa získa plazma bohatá na trombocyty.

Plazmagel sa získava potom následne z plazmy pomocou ďalšieho prístroja. Vzniknutý vlastný hustý „MEAFILLER“ sa aplikuje kanylou do pokožky na miesta, kde je to vhodné – napr. aj na nosovoústne vrásky.

Pomocou MEAFILLER PRGF sa dá ošetriť celá tvár a špeciálne problémové časti tváre ako sú nosovoústne vrásky, kruhy pod očami, lifting obočía, fajčiarske vrásky nad ústami, kútiky úst.

MEAFILLER sa používa ako biovýplň pre poklesnuté časti tváre. Zákrok sa odporúča opakovať 3x v priebehu 8 týždňov a podľa potreby.

Príprava, čas pred a po ošetrení je identická ako pri plazmaterapii